ما "یک سوم" از زندگی خودمان را صرف کار کردن می‌کنیم

بنابراین محیطی که در آن کار می‌کنیم اهمیتـــــــــــــــــــــــــــ دارد

بـــــــاید زیــــــــــــــــــبا، ســــــــــــــاده و الــــــــــــــهام بخـــــــــش باشـــــــــد

کیفیت ساخت

کیفیت ساخت

محصولات "ایران اُپن‌دسک" با عشق ساخته می‌شوند و ما همواره تاکید داریم که بهترین مواد اولیه برای ساخت محصولاتمان مورد استفاده قرار بگیرد.

تمام محصولات "ایران اُپن‌دسک" با استفاده از صفحات چندلایی وارداتی که دارای مجوز FSC(Forest Stewardship Council certification) هستند ساخته می‌شوند تا این اطمینان را به شما بدهیم که چوب ها از جنگل های مدیریت شده استخراج شده اند و مشکلی در روند رشد جنگل ها رخ نخواهد داد.